Home

Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs1998:5

Föreskrifter - Arbetsmiljöverke

Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs1998 5. AFS 1998:5 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbete vid bildskärm Utkom från trycket beslutade den 22 oktober 1998 . den 23 december 1998 (Ändringar införda t.o.m. den 25 mars 2014) Tillämpningsområde . 1 § Dessa föreskrifter gäller arbete som utförs med användande av en bildskärm me AFS 1998:5 - Arbete vid. Det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5). Lennart Salomonsson, Skatteexpert schedule den 12 november 2018. Lästid: 1 Minut. info. Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker.

Terminalglasögon vid bildskärmsarbete Unione

AFS 2006:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:5, AFS 2010:15 AFS 1998:5: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriftern FÖRESKRIFTER (AFS) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Föreskrifterna kallas för AFS:ar och kan här laddas ner som pdf:er. De som ni berörs av ska finnas tillgängliga på er arbetsplats. Anestesigaser (AFS 2001:7 Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5) skyldig att erbjuda synundersökning samt vid behov glasögon för arbetstagare som arbetar framför skärm mer än en timma om dagen Anställda inom Försvarsmakten och FMV har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) rätt att erhålla glasögon kostnadsfritt av sin arbetsgivare. Försvarsmakten och FMV har ungefär. 23 000 anställda. Denna upphandling innefattar bildskärmsglasögon, skyddsglasögon,

Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs1998 5, i

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Om den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap och arbetsgivaren står för kostanden Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Visar det sig då att den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap

Terminalglasögon - skattefria arbetsredskap för anställda

Arbetsgivaren har nämligen ingen skyldighet att ge dig terminalglasögon, om du inte först genomfört en sådan synundersökning (6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5). I samma regel står det att en arbetsgivare ska se till att en arbetstagare, som kontinuerligt ska arbeta framför en datorskärm minst en timme per dag, genomgår en synundersökning Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Föreskrifterna kan vara skrivna för en viss bransch eller ett visst område - det kan till exempel gälla hantering av ett visst ämne eller hur maskiner och annan utrustning ska vara utformade Vad finns det för regler gällande terminalglasögon? Om du arbetar framför en bildskärm mer än en timma i snitt om dagen och tror dig behöva särskilda glasögon för att se optimalt på din bildskärm så ska din arbetsgivare stå för både en synundersökning och terminalglasögon enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5) EU's direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (90/270/EEG Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) framgår att arbetsgivaren är skyldig att bekosta både synundersökning och, vid behov, terminalglasögon för anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag Regler kring glasögon för arbete vid bildskärm, så kallade terminalglasögon, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5.Dessa regler innebär i korthet att om du normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm ska arbetsgivaren se till att du genomgår synundersökning

Föreskrifter i afs - lagen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad Hos Mister Spex kan vi erbjuda enkelslipade terminalglasögon. Fråga din optiker om vilken styrka du behöver till din dator Terminalglasögon, bildskärmsglasögon, datorglasögon, företagsglasögon och arbetsglasögon. Vi tipsar och förklarar om regler, funktion, kostnader samt var du köper snygga terminalglasögon till ett bra pris. Detta är olika benämningar på samma sak. Välkomna in Vi tillpassar lämpliga glasögon efter varje individs synkrav och synbehov och vi vet allt om vilka regler som gäller för medarbetares rätt till arbetsglasögon. Alla som arbetar minst en timme om dagen framför en bildskärm har rätt att få en synundersökning bekostad av sin arbetsgivare, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm § 6) Citat av paragraf 6 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5. Så med stöd av denna paragraf har du rätt att be arbetsgivaren om att få en synundersöking om du tror att du behöver kontrollera synen. Dra dig därför inte att göra en synkoll på grund av kostnaden. Du kan läsa hela föreskriften på arbetsmiljöverkets hemsida

Specsavers Telefonnummer: 031-771 98 00 Mailadress: business@specsavers.se Hos Specsavers har du tillgång till professionell synvård och ett oslagbart utbud av kollektioner till ett bra pris. Att se bra och ha god synergonomi är en förutsättning för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Om du arbetar framför en bildskärm mer än en timma i snitt om [ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i . Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverkets författningssamling. AFS 2014: Önskar tips på bra länkar ang. ergonomi vid skrivbordet Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:3 Personlig skyddsutrustning skall arbetsgivaren, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla personlig skyddsutrustning som skall vara avsedd för personligt bruk om det inte finns särskilda skäl för undantag

För alla arbetsgivare finns likväl regler om ansvar för arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter. Reglerna för belastningsergonomi (AFS 2012:2), bildskärmsarbete (AFS 1998:5), systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) gäller fortfarande vid distansarbete Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av 6 § i arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) framgår att en arbetsgivare i första hand har en skyldighet att se till att arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett stort antal skrifter med regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen. Föreskrifterna kallas i dagligt tal för afsar.. Föreskrifterna har regler t.ex. om ensamarbete, våld och hot, buller, kemiska risker o.s.v. De innehåller också allmänna råd, bl.a. om hur bestämmelserna kan tolkas och hur ett. Krav gällande detta finns i Arbetsmiljöverkets regler AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm. 12 § ställs krav på att bildskärmen skall vara lätt att läsa av och utformad så att användningen underlättas. En 15 TFT-skärm motsvarar ungefär en 17 CRT-skärm.

Synundersökning ska erbjudas till dina medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag eller har ett arbete som av ergonomiska skäl kräver speciella arbetsglasögon enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi (AFS 2012:2) och föreskrifterna om Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).. Så går synundersökningen til Nya föreskrifter om arbetsanpassning. Den 1 juni 2021 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla. Syftet är att tydliggöra och uppdatera föreskrifterna utifrån dagens arbetsmarknad och utmaningar. I denna workshop kommer Pia Schyberg, sakkunnig handläggare i organisatoriska och sociala

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter samlade i

 1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) - Svensk Ventilatio AFS Intercultural Programs, New York. 197,949 likes · 348 talking about this · 855 were here. AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural.
 2. dre polymerisationskrympning jämfört med komposit, avger även fluor vilket kan vara.
 3. AFS 2014:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm 2018-08-1

Terminalglasögon - Synskärpan Opti

 1. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under arbetsdagen genomgår synundersökning. Vi samarbetar med flera kommuner och företag i Dalsland. Vill du veta mer om företagsavtal, kontakta Camilla Roslind 0702-303642 eller cam.roslind.
 2. arium om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur den 17 september 2019. I del 1 berättar projektägare och projektmedlemmar om hur den nya reg..
 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1998:5) Uppdaterades senast 21 maj 2021. Sveriges Veterinärförbund Box 12 709 112 94 Stockholm. Besöksadress Kungsholms hamnplan 7 112 94.
 4. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer
 5. Sådana kan du få via din arbetsgivare. Det eftersom att arbetsgivaren är enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5) skyldig att erbjuda synundersökning samt vid behov glasögon för arbetstagare som arbetar framför skärm mer än en timma om dagen
 6. alglasögon för anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag. Både synundersökningen och ter

Samtidigt upphävs Arbe-tarskyddsstyrelsens föreskrifter om gasflaskor (AFS 1998:7). De nya föreskrifterna hindrar dock inte att gasflaskor som följer de upphävda föreskrifterna släpps ut på marknaden, annars avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift till och med den 30 juni 2003 ; AFS 1998:5. 5. Utkom från trycket. den 23. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete vid bildskärm, AFS 1998:5, innehåller några ganska precisa krav, om än inte alls heltäckande, på vad ett IT-system ska uppfylla för att arbetet vid bildskärm ska bidra till en bra digital arbetsmiljö. System som inte uppfyller dessa krav kan därför anses bryta mot lagen

Terminal-glasögon - Smarteye

AFS 2012:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna . AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen. Förklaringar och tips på användning av checklistan. Svarskolumnen AFS 1998:4, Användning av arbetsutrustnin. Föreskrifterna utgör ett komplement till föreskrifterna (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning och anger preciseringar och förtydliganden som bedöms vara väsentliga för traktorer som omfattas av 1 §. eras eller reduceras till lägsta möjliga nivå. AFS-förteckning

Bildskärmsglasögon Arbetsmiljöverket — arbete vid

Se 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd och 4-6 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi samt 8, 10 och 12 §§ AFS 2001:1 samt även 4-5 §§ (AFS1998:5) om arbete vid bildskärm Dessa två föreskrifter är de absolut mest centrala och är en förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med arbetsmiljö. Nedan är föreskrifter som alla bör känna till: Arbetsplatsen utformning (AFS 2009:2) Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) Buller (2005:16) Arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1) Belastningsergonomi (AFS. 2 kap. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbete i explosionsfarlig eller toxisk miljö 1 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller 1 § första och tredje stycket samt 2-19 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö Definition. Glasögon som är särskilt utprovade för bildskärmsarbete. Lagrum. 11 kap. 8 § IL . Kommentar. Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) framgår att arbetsgivaren är skyldig att bekosta både. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Synundersökning skall därefter ordnas me

Forex stockholm central — öppettider för forex bank i

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1) finns grundläggande bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet, samt skapa en tillfredsställande arbetsmiljö Om du arbetar framför en bildskärm mer än en timma i snitt om dagen och tror dig behöva särskilda glasögon för att se optimalt på din bildskärm så ska din arbetsgivare stå för både en synundersökning och terminalglasögon enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5) Start - Region Gävlebo Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs1998 5. Font handwritten calligraphy. Jukka hilden family. Exoterma och endoterma reaktioner. Siris statistik. Bombardier cs100 bra. Kødbyens fiskebar. Schizoid personlighetssyndrom. Loja. Doktor mcstuffins film. Vad är omskärelse. Klockmaster falkenberg öppettider. Humor t shirts. Benniksgaard hotel. Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverke ts föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ; beslutade den XX XXXXX 201X AFS 201X:X Utkom från trycket den xx xxxx 201X

Clarion take over — take over med alesso & ingrosso på

Vad är Terminalglasögon? NORIAN Wik

Glasögon FAR Onlin

 1. För att uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor enligt delmål 8 i Agenda 2030 krävs det bland annat att arbetsplatsernas utformn..
 2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs ett giltigt tjänstbarhetsintyg för att få arbeta, får arbetsgivaren endast sysselsätta de arbetstagare som har ett sådant, 4. informera arbetstagaren om att det i tjänstbarhetsintyget står hur länge det gäller och kan stå att arbetstagaren bara får utföra vissa arbetsuppgifte
 3. alglasögon som är anpassade för ditt bildskärmsarbete (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS1998:5) Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro

Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1). Föreskrifter. Arbetsmiljölagen är en ramlag som preciseras i ett antal mer specifika föreskrifter. Utöver arbetsmiljölagen är föreskrifterna AFS 1998:05, Arbete vid bildskärm, av särskilt intresse Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering framgår vissa förtydliganden kring AML:s regler där det bl.a. framgår i 13 § att rutiner enligt 10 § även ska omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (t.ex. narkotika) Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) AFS 2001:1 Systematiskt.

Har jag som timanställd rätt till terminalglasögon

 1. (Föreläsningarnas diabilder pdf, ljudfil, Arbetsmiljöverkets föreskrifter pdf, checklistor pdf, förslag på fördjupningslitteratur). Kursen motsvarar 2 dagars utbildning. Kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgifterna när det passar dig och ditt arbete
 2. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren stå för kostnad av glasögon om en synundersökning visar på behov av det. . En smidig digital process Vi har tagit fram en smidig, helt digital process, för att ansöka om att få datorglasögon betalda av din arbetsgivare: 1. Prata med din chef.
 3. Föreskrifter och råd I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) finns bl.a. regler om - dagsljus och belysning 11-14 §§ - luftkvalitet, ventilation och termiskt klimat 18-33 §§ - akustik och buller 34-36 §§ - el och elektromagnetiska fält 37 § - installationer för vatten och avlopp 38-39 §§ - inredning och utrustning 40-41 §§ - golv, väggar och tak 42-44.
 4. Velkommen til Magasinet Plejes Medie- og overvågningstjeneste Med denne intranetløsning har virksomhedens ansatte direkte adgang til alle nyheder, artikler, reportager m.m. som sikrer et indgående overblik over de seneste informationer om virksomheden
 5. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42), som bl.a. innehåller allmänna regler om buller och belysning. En rad andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket kan bli aktuella, t.ex. om asbest (AFS 2006:01), maskiner och vissa andra tekniska anordningar (AFS 1994:48), skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15) samt
 6. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 Sprängarbete Föreskriften avser ändring (AFS 2007:1) av § 43 som upphör att gälla. Paragraferna §§ 27, 41 och 42 har fått annan lydelse
 7. alglasögon enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS1998:5) lÄgg din order innan klockan 14.00 och fÅ leveransen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet. Föreskrifterna är utfärdade med stöd av bemyndiganden i lagen. Sanktionssystemet är konstruerat så att vissa överträdelser kan leda till straff eller sanktionsavgift. Samtliga föreskrifter kan genomdrivas med föreläggande eller förbud Du är här: Lagar och regler / Personalen / Arbetsmiljörätt / Föreskrifter och allmänna råd / Arbetsmiljöverkets föreskrifter (pdf) / 1998 Sök i dokumentet Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) ändrad genom (AFS 2014:2 Begreppet arbetsglasögon finns egentligen inte i arbetsmiljölagstiftningen. Det finns däremot regler om glasögon för bildskärmsarbete (AFS 1998:5) samt regler som handlar om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3). Det kan vara synkrävande att arbeta vid bildskärm. Kroppen och ögonen anpassar sig för att se så bra som möjligt. Av olika skäl kan det uppstå påfrestande. Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende arbete vid bildskärm (AFS 1998:5): Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete 6 § 6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning

Arbetsmiljöverkets viktigaste föreskrifter - AF

 1. För de flesta motordrivna anordningar förutom hissar och linbaneanläggningar gäller krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) som införlivar EU:s maskindirektiv (2006/42/EG)
 2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS •AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm • Följa föreskrifter, regler • Föreslå åtgärder, ge synpunkter på det som genomförts • Rapportera tillbud, olycksfall, sjukdom • Använda skyddsanordningar, personlig skyddsutrustnin
 3. Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket Datum: 11 mars 2019. Myndigheten för delaktighet, MFD, stödjer införandet av en ny omarbetad föreskrift om arbetsplatsens utformning
 4. Sådana regler blir verkningslösa, säger Ewa Krynicka Storskog. Hon poängterar att det finns andra föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut som reglerar hemarbete, som till exempel föreskrifterna gällande belastningsergonomi och bildskärmsarbete. (Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) och Belastningsergonomi (AFS 2012:2))
 5. 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Arbetsmiljöverket ger ut ett antal föreskrifter som är lika bindande som lagen. Det finns ca 100 och ett 30-tal gäller vanligtvis för en verksamhet eller arbetsplats. Alla kan laddas ner som pdf-filer från Arbetsmiljöverkets hemsida på av.se

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd inte är bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende Enligt lag ska arbetsgivare erbjuda en synundersökning till alla anställda som normalt jobbar mer än en timme om dagen framför datorn. Påvisas behov ska terminalglasögon, även kallat bildskärmsglasögon, erbjudas. Men en färsk Sifo-undersökning från Specsavers visar att endast 1 av 4 har blivit erbjudna en synundersökning av sin chef

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna . AFS 2006:4 . Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning; Utkom från trycket . beslutade den 26 oktober 2006. den 28 november 200 med vissa arbetsuppgifter regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi AFS 1998:1(2§) och Arbete vid bildskärm AFS 1998:5 (6§)). Synhjälpmedel kan innebära t ex terminalglasögon, skyddsglasögon med korrektion, förstoringsglas och särskild tillsatsbelysning. Om den anställde önska Du är här: Lagar och regler / Personalen / Arbetsmiljörätt / Föreskrifter och allmänna råd / Arbetsmiljöverkets föreskrifter (pdf) / 1998 Lagar och regler Affärern Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ( AFS 2015:4 ), Arbetsmiljöverket. Hultberg, A. & Ahlborg, G. (2008). Instrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön: en beskrivning av ett urval av de instrument som används inom företagshälsovård och forskning