Home

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola

 1. 2022. Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda.
 2. Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barns omsorg, utveckling och lärande genom lek och skapande. Vid Örebro universitet är barns förhållande till natur och skapande verksamhet ett särskilt tema i utbildningen
 3. Förskollärarprogrammet är en utbildning som ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare i förskola och förskoleklass och en attraktiv examen. Efter utbildningen kan du ansöka om förskollärarexamen från högskolan och legitimation från Skolverket
 4. Förskollärarprogrammet. Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd och lek för att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av barnens utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande
 5. - Jag fick många positiva kommentarer när jag berättade för folk att jag tänkte söka till förskollärarprogrammet 'ja, vad häftigt! Det passar dig, eller 'det önskar jag själv att jag hade pluggat'. Det som lockade mig mest var chansen att påverka, och att få vara med barn från starten
 6. Förskollärarprogrammet, 210 hp. Markera för att jämföra. Campus Västervik. På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar... Universitets- & högskoleutbildning. Västervik. 3,5 år. Klassrum
 7. arier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater för att lösa olika uppgifter

Förskollärarprogrammet Karlstads universite

 1. 2022 (start 2022-01-17) Tid och tempo. 3 1/2 år (heltid) Utbildningsnivå. Grundnivå.
 2. Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp. Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för vårdnadshavares behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Under utbildningen läser du förskolepedagogik som ger dig kunskaper att på bästa sätt.
 3. Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling - från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att försöka läsa och skriva
 4. Förskollärarprogrammet, 210 hp. Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du ett aktivt yrke där du verkar för att bidra till barns lärande men också till deras sociala och individuella utveckling under de första och viktiga åren
 5. Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet. Kursen behandlar förskolans uppdrag att arbeta för alla barns möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som förskollärare utifrån barnens behov och.
 6. Tibor sökte Förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet eftersom han hade hört mycket positivt kring programmet och eftersom han länge har varit intresserad utav att få arbeta med barn. Tibor trivs i rollen som förskollärare men är öppen för nya utmaningar
 7. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Du får kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande och du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Innehåll i programmet

Du kan läsa förskollärarprogrammet i Eskilstuna, Västerås eller på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst. Utbildningen ges på distans. Information för dig som läser på distans. Framtid och jobb. Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier). Utbildningens uppläg Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt, men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet Studiegång - Förskollärarprogrammet. På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019 eller senare

Förskollärarprogrammet, 210 hp. Engelskt namn: No translation available. Denna utbildningsplan gäller: HT21 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan. Dölj versionshistorik för denna utbildningsplan. Utbildningsplan för program med start innan HT15 Förskollärarprogrammet 210 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp Förskollärarprogrammet Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper om barns utveckling, lek och lärande samt ämnesdidaktiska kurser som t.ex. läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap, teknik och estetiska lärprocesser Förskollärarprogrammet 210 hp, Nyköping som studieort. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande

Förskollärarprogrammet - umu

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Program L1FÖL-FÖRV Grundnivå 5 år 210 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Vår 2022 Höst 2022 Studietakt 50% Undervisningstid Blandad undervisningstid. Studieort Ortsoberoende. Visa mer. Undervisningsform. Som förskollärare har du ett av samhällets viktigaste yrken som dessutom är kreativt och utvecklande. Du möter nyfikna och påhittiga barn som utvecklas och lär och som kräver svar på sina frågor. Genom vår profil estetik och innovation får du flera redskap för att möta barnen med kreativa arbetssätt och många olika uttrycksformer som tillsammans med omsorg kan stödja och.

Förskollärarprogrammet - Örebro universite

Förskollärarprogrammet, 210 hp. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildning ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor

Förskollärarprogrammet - Högskolan Dalarn

Förskollärarprogrammet, 210 hp. Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling - från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik. Din roll som. Förskollärarprogrammet (högskola) Utbildning i samarbete med Karlstads Universitet och sänds till Lärcenter via videokonferens. Studierna förutsätter närvaro på Lärcenter flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Programmet omfattar 210.

Förskollärarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de . enskilda VFU-kurserna i ett programsammanhang och för att bidra till att studenten rustas för att ta helhetsansvar. Photo jurek d Förskollärarprogrammet; Arbetsmarknaden ser ljus ut för förskollärare. Gabriella Ebefors har alltid tyckt mycket om barn, men det var först när hon vikarierat på en förskola som hon bestämde sig för att bli förskollärare. - Jag förstod att det är helt rätt yrke för mig Förskollärarprogrammet. I flikarna till vänster finner du dokument och information för respektive förskollärarprogram. I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet

Förskollärarprogrammet - 210 hp (Lysekil) Karlstad universitet har en pågående omgång av Förskollärarutbildningen med Campus Väst i Lysekil som lärcentra. Utbildningen är inte sökbar för närvarande. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Programmet erbjuds Förskollärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som förskollärare. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och examen avläggs på grundnivå. Förskollärarexamen utfärdas i enlighet med Högskoleförordningens examensordning ( Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2, med. Förskollärarprogrammet (L1FÖR FÖRS) Gäller från och med VT 2019. Termin 1. Kurskod Kursnamn. LÖK10G Lärande, utveckling och didaktik 1 för förskollärare. LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1 för förskollärare. LÖVU11 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för förskollärare

Underlag för självvärdering vid tillgodoräknande | Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet - Högskolan i Gävl

Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Om behov finns, hittar du här nedanför de tidigare bedömningsunderlagen för utskrift. Gäller för studenter antagna t.o.m. ht 19. Bedömningsunderlag VFU I. Bedömningsunerldag VFU II. Bedömningsunderlag VFU III Välkomna till Förskollärarprogrammet Ann-Charlotte Lindgren nås via ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se alt 031-786 21 86 Programledare för förskollärarprogrammet Gustav Henrysson | lnu

Förskollärarutbildning : Förskollärarutbildning Malmö

Förskollärarprogrammet. 210 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Kalmar Inte öppen för anmälan Stäng dialog Spara som favorit. Du behöver logga in för att spara utbildningen som favorit Logga in Spara favorit. Studiegång - Förskollärarprogrammet VFU I, 3 hp Period A Period B Period C Period D Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Framträdande och retorik, 3,5 hp Barns utveckling och lärande, 7,5 hp Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp (del I) Förskolans historia och plats i samhället, 5 h Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Programkod: L1FÖR Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-06-22 (G 2017/250) och senast reviderad av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-01-22 (G 2018. FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 HP. Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära Förskollärarprogrammet. Kursplaner VFU-kurser. Inbjudan till handledare inför VFU-kurser. Studiehandledningar. VFU-seminarium. Lärandemål och graderade betyg. Fältstudier. Översikt VFU-kurser HT21

Vid frågor kring förskollärarprogrammet och VFU. Kontakta Katja Vrettou, koordinator - lärarutbildning. Telefon: 0490 - 25 41 46. E-post: katja.vrettou@vastervik.se. Sidan senast granskad den 24 augusti 2021 Förskollärarprogrammet åter på campus Östersund. Till höstterminen 2021 erbjuds förskollärarprogrammet på campus Östersund igen. Tidigare i veckan beslutades att 30 studenter kommer att kunna antas. − Beslutet innebär att vi utökar förskollärarprogrammet så att vi också tar in studenter vid campus Östersund till höstterminen.

Förskollärarutbildningar - Studentum

Förskollärarprogrammet 2020/2021 - Uppsala universite

Förskollärarprogrammet behörighet. Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a. Läs mer om områdesbehörigheter. Länk till annan webbplats. Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs. Länk till annan webbplats Förskollärarprogrammet (Start VT-2022) 210 HP - 3,5 år - Studietakt 100% - I samarbete med Karlstads universitet ÖPPEN FÖR ANSÖKAN Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande Självvärdering VFU, termin 4. Hur ser jag på föräldrasamverkan? Det är värdefullt att föräldrarna känner en trygghet och ett förtroende till att förskolans personal ger barnen en trygg och lärorik miljö och för att bli mer medvetna om områden som kan behövas förbättras i förskoleverksamheten

Förskollärarprogrammet, Eskilstuna - Mälardalens högskol

 1. ht 2021 HT2021 VT2022 Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Anm. kod Ort Form Takt Kurs Kurskod 13320 Gävle Normal Helfart Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp UKG034 1 18121 Gävle Normal Helfart Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp BI058A
 2. 1, kurskod OAU241. VFU 2, ter
 3. VFU Lärarprogrammen. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk och poängsatt del av utbildningen. Under din utbildning kommer du ha VFU under sammanlagt 20 veckor, men var VFU:n kommer varierar beroende på vilket program du är antagen till. VFU-perioderna är för samtliga lärarstudenter tre, fem eller sju.
 4. g Sandru

Inga scheman kunde hittas som matchar din sökning: Datumintervall: 2021-10-26 - 2022-04-25 Program: Förskollärarprogrammet termin Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en stabil grund att stå på inför ditt kommande yrke. I utbildningen får du lära dig om barns utveckling, lek och lärande och ta del av olika teoretiska perspektiv och ny forskning inom ämnet förskoledidaktik. Kursernas innehåll utgår från förskolans ämnesområden: språk. Om utbildningen. Studierna bedrivs på heltid under 3,5 år på Högskolan Kristianstad och omfattar 210 högskolepoäng (hp). Utbildningen ges i form av seminarier, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. Det ingår även ett examensarbete om 15 hp. Utbildningen leder till en förskollärarexamen

Lärarutbildning - Förskollärar

Förskollärarprogrammet Programbeskrivning Kurser inom programmet Studentintervju FAQ - Förskollärarprogrammet. Inlägg om Förskollärarprogrammet skrivna av praktiknäraforskning2. Genom åren har jag genom samarbete med många förskoleverksamheter upplevt det som betydelsefullt för att utbildning och undervisning ska utvecklas i förskolan att man har ett gemensamt tema på en förskola och att detta får genomsyra verksamheten under en längre tid Julia berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet - egentligen.Ställ din fråga till Julia via https://www.su.se/utbildning/tr%C3%A4ffa-oss/m..

I den här bloggen kommer vi kontinuerligt att dela med oss av vad som händer inom förskollärarprogrammet och de delprojekt som vi är involverade i. Välkommen att följa oss! Programansvarig för förskollärarprogrammet är undertecknad, Marianne Skoog, och till stöd i den funktionen finns en programgrupp, som består av Britt Tellgren (pedagogik) och Jörgen Stenlund (NVO) Förskollärare, är i Sverige en person med antingen en lärarexamen med inriktning mot förskolan [1] eller en förskollärarexamen [2], vilka motsvarar utbildningar på minst 3,5 år.De är i första hand anställda vid förskola, öppen förskola och i förskoleklass. År 2019 var 97% av förskollärarna i förskolan kvinnor.Andelen förskollärare i förskolans verksamhet var för samma. Självreflektion. Under min VFU-period termin 4 på förskollärarprogrammet ombads vi reflektera över några frågeställningar. Hur ser jag på föräldrasamverkan? Vad det innebär att vara en pedagogisk ledare? Och vilken betydelse har leken i förskolan? Föräldrasamverkan, att samverka med föräldrar, att tillsammans främja för ett positivt utvecklande hos barnet Är det någon som har löst förskollärarprogrammet som har läst på 200%? (Eller mer än 100% iaf)

Zlatas Blogg: Om mig

Förskollärarprogrammet är en av Göteborgs uni-versitets mest sökta utbildningar. Utbildningen fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av om-sorg. Du lär dig bland annat om barns språk och kom-munikation, om matematik och digitala medier. En del a Förskollärarprogrammet . För att komma till KAU´s sida för information om utbildningen, klicka här. Vanliga frågor . När ligger VFUn? Hur stort ansvar har jag över barngrupper på VFUn? Du är aldrig ensam med ansvaret över barngrupper under VFUn. Däremot ska du alltid ta ansvar

Hej Rosita… | Förskolan

Förskollärare, 210 hp - Linköpings universite

INSTITUTIONEN FÖR PE DAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄ RANDE . Samtal för formativ bedömning i förskollärarprogrammet . Martina Borg . Masteruppsats: 15 h För att få godkänt då krävdes det att man svarat godkänt på alla frågor. På den här tentan var det visserligen bara 6 frågor, men det var så många a, b och c till dem att det kändes omöjligt att hålla reda på poängen. Men magkänslan, som sagt, säger mig att det gick bra. Får veta om tre veckor. Tidigare äldre inlägg

Högskolan Väst - Förskollärarprogrammet, Heltid, Campus, LGFO

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Pre-School Teacher Education Programme, 210 credits Examensbenämning Förskollärarexamen Degree of Bachelor of Arts in Pree- School Education Programbeskrivning Förskollärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som förskollärare Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng (hp) är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01 Programmet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning

NYA FÖRSKOLLÄRARE ÄR EFTERLÄNGTADE - Oskarshamn kommun

Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet 4 5 4.1. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) Den utbildningsvetenskapliga kärnan är indelad i fyra tematiska områden, vilka omfattar 15 hp vardera. (1) Lärande, utveckling och didaktik (LÖK10G, kommande yrket. LÖK40G AlbinVestman& Förskollärarprogrammet& Grupp&2& 1& & & 1.1Inledning0 Inte ska du bli förskollärare och torka barn hela dagarna, du borde ju jobba med datorer istället. Det är ju mycket bättre betalt. Detta var en av de första kommentarerna jag sensommaren 2012 fick när jag berättade att jag blivit antagen på.

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet - Stockholms

Vidareutbildning för barnskötare. Karriär. Som barnskötare arbetar du tillsammans med förskollärare med att ta hand om barn. Att ge barnen praktisk hjälp och stimulera dem genom lek hör till dina viktigaste arbetsuppgifter, tillsammans med att hålla kontakt med barnens föräldrar. Om du som barnskötare vill vidareutbilda dig finns. Vi vill spara ditt besök för statistik. Statistiken hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen så att vi kan utveckla och förbättra den FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET Preciserad beställning för kurs 8 inom den utbildningsvetenskapliga kärnan1, budgetperioden 2014-2016 Uppdraget att genomföra kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan innebär att Styrdokument kursen utformas och genomförs i samklang med de styrdokument som beslutats av Li Förskollärarprogrammet på distans. Du kan läsa förskollärarprogrammet på distans från Karlstads universitet via Lärcentrum Orust. Utbildningen startar våren 2022, sista ansökningsdag är den 15 oktober. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet våren 2022, distans Karlstads.

Bli förskollärare lnu

Didaktisk planering Ramfaktorer och sammanhang Förskolan är ett litet föräldrakooperativ som består av en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år. Det är en ganska liten lokal med flera rum i olika storlekar. Temat är döpt Lill-Gruffalon, efter boken vi utgår från. Den första aktiviteter är ett litteratursamtal med högläsning av boken Lill-Gruffalon a Säljer böcker från förskollärarprogrammet. Alla böcker är i fint skick, köparen betalar frakten men jag kan mötas upp i Stockholm eller Uppsala vid köp av flera böcker. Info om varje bok (referens, pris, skick) är bifogat som en bild i annonsen. Hoppas du hittar något du söker, ha en fin dag. Vänliga hälsningar Alv 1 kap. Allmänna bestämmelser Universitet och högskolor med staten som huvudman. 1 § I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Dessa universitet och högskolor och deras benämning anges i bilaga 1 till denna förordning Förskollärarprogrammet i enlighet med bifogad handling. Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-11-19. I beslutet har deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Joakim Samuelsson, Suzanne Parmeniu förskollärarprogrammet; grundlärarprogrammet; ämneslärarprogrammet; kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Sundsvalls kommun har en organisation för utbildning av blivande lärare och förskollärare. Förskollärarstudenter och grundlärarstudenter upp till åk 6 är kopplade till övningsskolområden och övningsförskolområden

Förskollärarprogrammet - Lidköpings kommu

Förskollärarprogrammet ger en yrkesmässig förberedelse för arbete i förskola. Programmet omfattar tre delar med totalt 210 hp. • Det förskolepedagogiska området (90 högskolepoäng) Områdets utgångspunkt är förskolans uppdrag utifrån gällande styrdokument och behandlar barns utveckling och lekens betydelse för barns utveckling oc 120 kr - Böcker & studentlitteratur - Eslöv - Alla böcker är i nyskick. Berättande i förskolan (2014) 220 kr Vygotskij i praktiken ( 2017) 160 kr Vad berätt.. Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke, där roliga upptåg och upptäckter i barns världar är en del arbetet? Som förskollärare bidrar du till barn..

Barn upptäcker skriftspråket Kommunikation och språk Förskollärarprogrammet LärarutbildningVill jag kallas dagisfröken? | Ergo

Förskollärarprogrammet för barnskötare (ges ej HT2021) 6 planeringar Dölj planeringar. Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem (antagning. 6 planeringar Dölj planeringar. Grundlärarprogrammet inriktning arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Programinriktning: (Förskollärarprogrammet) (Förskollärarprogrammet termin 1) (Förskollärarprogrammet termin 2) (Förskollärarprogrammet termin 3) (Förskollärarprogrammet termin 4) (Förskollärarprogrammet termin 5) (Förskollärarprogrammet termin 6) (Förskollärarprogrammet termin 7 Antagningspoäng Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan

Perfekt för dig som vill jobba med yngre barn. Du läser grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet, vilket innebär att du blir behörig för att undervisa i både förskoleklass och lågstadiet (årskurs 1-3) eller förskolan (gäller förskollärarprogrammet). Utbildningen passar dig som vill undervisa barn som brinner av lust att. Programansvarig Förskollärarprogrammet Högskolan för Lärande och kommunikation Telefon: 036-10 14 31 E-post: annika.almqvist@ju.se Sofia Fransson Utbildningskoordinator Campus i12 Telefon: 0381-361 62 E-post: sofia.fransson@campusi12.s inlämningsuppgift, VFU-period, termin 4, förskollärarprogrammet. Critical incident. Icke planerad aktivitet. Positivt utfall. Planering. Bakgrund: Händelsen inträffade under en förmiddag med fri lek som aktivitet på en yngrebarnsavdelning. Ett av barnen i åldern 2år och 9 mån är händelsens fokus och händelsen kopplar jag till två. Inga scheman kunde hittas som matchar din sökning: Datumintervall: 2021-10-22 - 2022-04-21 Program: Förskollärarprogrammet termin